Obchodní podmínky

 

Provozovatel a majitel

Mgr. Klára Hlaváčová, Mírová 1464, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 516 01 IČ: 87401568, Plátce DPH 

Podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku.

 

Objednání zboží

Zboží lze objednávat prostřednictvím:
- e-mailu: klara@lahodnosti.cz
- telefonu +420 608964748 (Po - Pá: 9:00 - 15:00)
- prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.

Všechny ceny jsou konečné včetně DPH.

Soukromé / Firemní objednávky

Veškeré zboží je možno objednávat bez předchozí registrace e-mailem nebo telefonicky. Pokud se zákazník zaregistruje tak i přímo z www stránek, v tomto případě musíme znát pro úspěšné dokončení objednávky Vaše kompletní kontaktní a doručovací informace jako je především jméno, příjmení, celá adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa. V případě, že je objednávka "firemní", musí obsahovat: i obchodní název firmy, IČ, DIČ, přesnou adresu a jméno objednávajícího.

Termín dodání

U každého zboží je uvedena dostupnost resp. odhadovaná doba dodání, tato se vztahuje zejména na objednávky provedené do 9:00. Termíny dodání, uváděné u jednotlivých produktů, jsou nezávazné, mohou se nepatrně lišit od uvedených, mají informační charakter a podléhají našemu potvrzení.

Doprava a poštovné

Ceník poplatků za dopravu zboží dle způsou platby, převzetí a způsobu doručení je uveden v sekci "Doprava a platba" a při procesu objednávky.

Převzetí zboží / doručení zboží / zpětný odběr

Objednané zboží je možno převzít buď osobně přímo v Rychnově nad Kněžnou, ve Vamberku nebo je doručeno přepravní službou po celé ČR, Slovensku a státech EU. V případě osobního odběru nás prosím předem kontaktujte. Platbu je třeba provést předem převodem na účet. Hotovostní platby při osobním odběru nejsou možné. Po dohodě je zboží možno převzít i o víkendech či svátcích. Zboží zasílané přepravní službou si při převzetí řádně prohlédněte a zkontrolujte - především není-li obal poškozen. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození obalu, které mohlo přejít až na zboží, nebude brán zřetel. Pokud je obal poškozený, ihned reklamujte u dopravní služby. Objednáním ovoce a zeleniny berete na vědomí, že se jedná o rychle kazící se zboží a je třeba ho od přepravní služby přebrat hned v den prvního pokusu o doručení. Na reklamaci ovoce a zeleniny, která nebyla přebrána v první pokusu o doručení, nebude brán zřetel. Nevyzvedne-li si zákazník zboží na dobírku, můžeme dle zákonných podmínek požadovat proplacení nákladů po zákazníkovi. Vyhrazujeme si právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem, který si někdy dříve z internetového obchodu www.lahodnosti.cz nebo při osobním odběru zboží nevyzvedl a způsobil nám tak finanční škodu. Pokud zákazník platí na účet předem a nevyzvedne si z jakéhokoliv důvodu zásilku, je třeba uhradit nové poštovné za opakované poslání. Také v případě, že si zákazník zásilku nevyzvedne a požaduje vrácení financí zpět, vyhrazujeme si právo vrátit částku bez poštovného, které jsme zaplatili, popř. jenom za zboží, které  došlo zpět v pořádku. U bio ovoce a bio zeleniny v případě nevyzvednutí zásilky finance na účet zpět nevracíme, protože po několika dnech jsou již čerstvé plody přepravou a klimatickými podmínkami poškozené.

Při nevyzvednutí zboží nebo odmítnutí jeho převzetí objednaného v e-shopu www.lahodnosti.cz požadujeme proplacení poštovného na náš účet (bez dobírkovného) a to ve lhůtě do 10-ti dnů od nevyzvednutí nebo odmítnutí objednaného zboží. Toto proplacení nám vzniklé škody můžeme vymáhat.

Záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Prodejce plně odpovídá u nového zboží za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, nevhodným používáním, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Prodávající se zavazuje, že kupujícím dodává zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na potraviny, kdy je vždy brán na zřetel datum spotřeby či minimální trvanlivosti uvedené na obalu výrobku. Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží. Tato odpovědnost prodávajícího je podmíněna dodržením skladovacích nároků výrobků ze strany kupujícího: skladování při teplotě od 5°C do 25°C; chránit výrobky před přímým sluncem a mrazem. Nebudou-li kupujícím dodrženy tyto skladovací podmínky, neodpovídá prodávající za vady na kvalitě způsobené nedodržením požadovaných skladovacích podmínek. Objednáním ovoce a zeleniny berete na vědomí, že se jedná o rychle kazící zboží, které může utrpět újmu přepravou na Vámi objednanou adresu. Může se jednat o povadnutí ovoce a zeleniny, mechanické poškození způsobené přepravou apod. Vždy vše balíme tak, aby k těmto sutečnostem nedocházelo, nicméně nejsme schopni výše uvedené a další vlivy zcela ovlivnit. 

Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu o které rozhoduje prodejce. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat také slevu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

Zboží máte možnost po předchozí domluvě doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou na vlastní náklady (v žádném případě ne na dobírku !). V případě zasílání je kupující povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození ! Na reklamace vzniklé např. při přepravě nebude brán zřetel ! V tomto případě postupejte dle pokynů níže a takovéto zboží nepřebírejte nebo reklamujte podle našich obchodních podmínek níže. U použitého zboží nelze reklamovat "vady" které vznikly nebo mohly vzniknout v důsledku předchozího používání. Reklamované zboží musí být čisté a nepoškozené (samozřejmě kromě případné reklamované vady). Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku. Pošotvné hradí zákazník.

Od dopravce přebírejte pouze zásilku, která je viditelně v pořádku a bez poškození. Pokud obal poškození vykazuje, zásilku odmítněte a nepřebírejte. Pokud přeberete zásilku a při rozbalení zjistíte, že její obsah je poškozen, je třeba nás ihned ten samý den informovat na emailu lahodnosti@gmail.com. Kontaktovat také můžete dopravní společnost PPL na tel. čísle 844 775 775 nebo Českou poštu na tel. čísle 840 111 244 (dle Vašeho dopravce). Obsah celé krabice a poškozeného zboží nafotťe, připravte dobře zabalené k odeslání zpět a dle domluvy s námi postupujte dále. 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Osobní doručení není z technických důvodů možné. Zboží zašlete na adresu: Klára Hlaváčová, Mírová 1464, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající zákazníkovi po kontrole a posouzení zboží, vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet či složenkou na adresu a to ve lhůtě 14ti pracovních dnů. Kupující nese náklady s vrácením zboží. Neposílejte zboží na dobírku! Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží dodané na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího. Zboží je třeba zaslat a zabalit tak, aby došlo zcela v pořádku, čisté, bez používání, nejlépe v orginálním obalu tak, jak jste ho dostali. 

Koupě zboží, kde je kupujícím podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v tomto případě nelze od kupní smlouvy odstoupit. Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha či celá částka se v tomto případě vrací zákazníkovi v plné výši. Prodejce nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, mimo emailového kontaktu, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Zákazník registrací a/nebo nákupem  souhlasí s e-mailovým zasíláním obchodních sdělení, novinek, nabídek, inzercí, dále nabízení účasti v anketách a průzkumech trhu emailem či telefonicky. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na klara@lahodnosti.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky a nebo v případě zasílání sdělení tak může učint prostřednictvím administrace svého zákaznického účtu. Kopírování textového obsahu z e-shopu wwwlahodnosti.cz a blog.lahodnosti.cz je bez písemného souhlasu zakázáno (pokud není u článku uvedeno jinak). Použité texty (včetně receptů) a fotografie jsou poskytnuté se souhlasem dodavatele nebo jsou vlastní a vztahuje se na ně autorské právo.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.lahodnosti.cz nejméně 14 před účinností nových obchodních podmínek. Případné spory mezi Lahodnosti a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Lahodnosti doporučují Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Lahodnosti pro vyřešení nastalé situace.

Provozovatel

Provozovatel je také uveden na stránce kontaktů spolu s kontaktními údaji.

 

Chcete dostávat originální sezónní RAW recepty přímo do Vaší e-mailové schránky?